Lundi  10
Mardi  11
Mercredi  12
Jeudi  13
Vendredi  14
Samedi  15
Dimanche  16
06:00 AM
07:00 AM
08:00 AM
09:00 AM

Cours terminé Tabata au Parc Lafond 09:00 - 10:00

5/20 Tabata au Parc Lafond 09:00 - 10:00

10:00 AM
11:00 AM
12:00 PM
01:00 PM
02:00 PM
03:00 PM
04:00 PM
05:00 PM

COMPLET Spinning - Express 17:30 - 18:15

06:00 PM

Cours terminé HIIT - Tapis 18:00 - 18:50

Cours terminé Tabata au Parc Lafond 18:00 - 18:55

Cours terminé HIIT - Tapis 18:00 - 18:50

COMPLET Spinning - Express 18:00 - 18:45

2/40 Yoga au Parc Lafond 18:30 - 19:45

0/20 Tabata au Parc Lafond 18:45 - 19:45

07:00 PM

Cours terminé Spinning - Express 19:00 - 19:45

Cours terminé Spinning - Express 19:00 - 19:50

7/8 Muscu-Barre 19:15 - 20:15

08:00 PM
09:00 PM